العلاجات الخاضعة للتعويض لدى سهام للتأمين SAHAM Assurance
لائحة العلاجات الخاضعة للتعويض لدى تأمينات سهام
  1. Prestations Garanties
  2. Cas normaux
  3. maternité
  4. Optique
  5. Orthodontie Enfant moins de 16 ans
  6. Rééducation
  7. Scanner et IRM
  8. Prothèse auditive